SPFs Padelförsäkring är en skräddarsydd företagsförsäkring framtagen i samarbete med Svenska Padelförbundet och Folksam.

Unik försäkringslösning anpassad för Padelverksamhet
Väl tilltagna försäkringsbelopp
Padelanläggning inomhus och utomhus omfattas
Skadegörelse – utan samband med inbrott (Inom- och utomhus)
Ersättning vid krossat glas – upp till 25 000 per skada
En av marknadens tryggaste försäkringsgivare – Folksam
Skyddar det personliga ansvaret för VD- och styrelse
Omfattar ombuds- och rättegångskostnader i samband med tvist

Egendomsomfattning – Brand, Inbrott, vatten samt allrisk
Egendom bestående av maskinerier och inventarier, samt varor (Fullvärde)
Maskinerier & Inventarier – Max SEK 10 000 000.
Varor – Max SEK 200 000.

Egendom under bar himmel med omfattning brand – Max SEK 100 000
Skadegörelse, utan samband med inbrott, gäller även under bar himmel – SEK 25 000/skada – Max 2 skador per försäkringsår, max 1 skada under
bar himmel.

Glasskada på vägg (Padelbanor), utan samband med skadegörelse – SEK 25 0000/skada – Max 2 skador per försäkringsår.
(Skadegörelse samt glasskada enligt ovan ersätts sammantaget högst två gånger per försäkringsår och den sammanlagda ersättningen är max
SEK 50 000 per försäkringsår. Försäkringen gäller inte för skada genom klotter eller graffiti.
Glaspartier som inte är avsedda och godkända för padelbana omfattas inte av försäkringen)

Försäkringen gäller vid ersättningsbar egendomsskada.
Försäkringsbelopp avbrott 1 x årsomsättningen dock max SEK 10 000 000 samt extrakostnad SEK 500 000 per skada och totalt per försäkringsår.

Allmänt ansvar och Produktansvar och gäller för person- och sakskada som inträffar under försäkringsperioden.
Försäkringsbelopp SEK 10 000 000 per skada och totalt SEK 20 000 000 under försäkringsperioden.

Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader enligt villkor.
Försäkringsbelopp SEK 500 000 per skada och totalt under försäkringsperioden

Försäkringen gäller för skadeståndsanspråk till följd av ren förmögenhetsskada som framställs mot försäkrad i dennes egenskap av verkställande
direktör eller annan ledande befattningshavare inom bolaget.
Försäkringsbelopp SEK 500 000.